Konserwacja i obsługa urządzeń technologii basenowej

 
 
 
Konserwacja i obsługa urządzeń technologii basenowej
 
 
 Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji instalacji basenowych, rozruchów technologicznych oraz naprawy urządzeń.
 Zadbany i pięknie utrzymany basen jest źródłem przyjemności i zdrowia dzięki możliwościom uprawiania sportów wodnych, rekreacji oraz wszelkich ćwiczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.  

 Oferujemy następujące usługi:  

 • stały nadzór nad pracą urządzeń;
 • bieżące przeglądy, naprawy oraz konserwacje urządzeń basenowych;
 • cykliczne sprawdzanie szczelności instalacji wodnych;
 • okresowe płukanie filtrów;
 • systematyczne oczyszczanie łapaczy włókien przy pompach obiegowych;
 • wykonywanie pełnego zakresu wymaganych przeglądów instalacji uzdatniania wody;
 • bieżące dostarczanie chemikaliów stosowanych w procesie uzdatniania wody;
 • nadzór technologiczny wody basenowej;
 • całodobowa kontrola i monitorowanie parametrów wody;
 • kompleksowa dezynfekcja wody basenowej w przypadkach pojawienia się skażeń;
 • całodobowy nadzór nad stanem technicznym i drożnością instalacji dozowania chemikaliów;
 • stała kontrola poprawności działania automatycznej regulacji parametrów wody basenowej oraz kalibracji sond pomiarowych;     
 • wymianę niesprawnych części zamiennych i eksploatacyjnych;
 • konserwacja, utrzymanie  oraz całodobowa obsługa niecek basenowych;
 • konserwacja, utrzymanie oraz całodobowa obsługa niecek wykonanych ze stali kwasoodpornej;
 • kompleksowe przeglądy roczne basenów, instalacji oraz urządzeń realizowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.